I Sverige har vi en lång tradition av att se postservice som en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor.

Det är med stor sorg vi nu måste konstatera att Postnord, som innehar monopol på spårbara småpaket via varubrev, har tagit ett beslut som är till stor nackdel för småföretag och kunder i mindre städer.

Postnords misslyckade varubrevshantering.

Postnord har tagit beslutet att enbart tillåta avlämning av varubrev på postkontor, vilka är placerade i stadsområden.

svartmögel
Det här fotot är en annons.Klicka på bilden för att beställa.

Som resultat är företag som erbjuder små och lätta föremål nu nödsakade att anlita dyrare fraktalternativ för att ge sina kunder möjlighet till spårning.

Ett sådant steg innebär ökade utgifter både för företag och för konsumenter.

Frågan är inte enbart en om eskalerande kostnader.

Detta berör den grundläggande principen att likvärdig tillgång till postservice ska vara tillgänglig för varje person.

Landsbygden, som redan lider av brist på olika tjänster, hamnar återigen i en nackdelaktig position.

Detta innebär en betydande motgång för småföretag som är beroende av kostnadseffektiva och spårbara leveranser.

De måste nu välja mellan att själva stå för de ökade kostnaderna eller att överföra dem på sina kunder.

Båda dessa vägar är ohållbara i längden och riskerar att försvaga konkurrenskraften hos svenska företag.

Detta är också en angelägenhet som rör rättvisa.

Postnord är ett företag som ägs av svenska staten och ska därför agera i allmänhetens intresse.

Att göra det svårare för en stor del av befolkningen att få tillgång till grundläggande posttjänster strider mot denna princip.

Varje del av Sverige ska kunna nyttja likvärdiga villkor för kommers och kommunikation.

Det märkliga är att Postnord redan har ett nätverk av paketutlämningsställen som skulle kunna ta emot varubrev, bara de fick instruktioner.